FAQ

Nieratlas

Wat is de Vektis database?

De Vektis database bevat gedeclareerde zorgdata van bijna alle inwoners in Nederland. Met de Vektis database kunnen met behulp van diagnose behandel codes (DBC’s) zoals gehanteerd in de tweede lijn, patiënten met nieraandoeningen opgespoord worden. Deze populatie met nieraandoeningen bestaat uit alle patiënten, waarvan middels declaraties bekend is dat zij behandeld zijn voor een acute of chronische nierinsufficiëntie, gebruik maken van dialyse en een niertransplantatie hebben ondergaan. De website nieratlas.nl bevat data over aantallen nierpatiënten en daarbij behorende zorgkosten, het gebruik van ziekenhuis specialismen, medicatiegebruik, uitkomsten en overige aandoeningen. Ook worden er - ter vergelijking - data van de mensen zonder nierziekten gepresenteerd.

Wie heeft de website nieratlas samengesteld?

Het project nieratlas is een samenwerking tussen onderzoekers uit het Amsterdam UMC (locatie AMC), het onderzoekscentrum ketenzorg chronische ziekten, Isala, het Diakonessenhuis Utrecht en Nefrovisie.

Wordt de nieratlas up-to-date gehouden?

De nieratlas wordt jaarlijks aangepast op basis van nieuwe informatie uit de Vektis database.

Wie heeft de nieratlas gefinancierd?

Het project nieratlas is gefinancierd door Nierstichting Nederland. Na beëindiging van het project zal Nefrovisie de nieratlas in beheer nemen.

Over welke patiënt groepen gaat de nieratlas?

Met de Vektis database kunnen, met behulp van diagnose behandel codes (DBC’s), patiënten met nieraandoeningen die in de tweede lijn behandeld worden worden opgespoord. Deze populatie met nieraandoeningen bestaat uit alle patiënten, waarvan middels declaraties bekend is dat zij behandeld zijn voor een acute of chronische nierinsufficiëntie, gebruik maken van dialyse of een niertransplantatie hebben ondergaan.

Komt het aantal nierpatiënten in Nederland overeen met het aantal in de Vektis database?

Het aantal dialyse en niertransplantatie patiënten komt goed overeen met het aantal in de Vektis database. De patiënten met chronische nierschade hebben een ernstige nierfunctiestoornis die niet behandeld wordt met dialyse of een niertransplantatie. Deze patiënten groep heeft een diagnose behandelcode (DBC) waarbij de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) lager is dan 30 ml/min/1.73M2. Er zijn echter mensen met chronische nierschade die geen bijbehorende DBC hebben. Bij patiënten met chronische nierschade in de leeftijd 20-59 jaar kunnen we 30% niet opsporen met de Vektis database, en dit is 43% en 77% in de leeftijdsgroepen 60-75 en 75+ jaar. Er volgt een wetenschappelijke publicatie waarin dit beschreven wordt.

Welke maatregelen zijn genomen met betrekking tot privacy wetgeving en informatiebeveiliging?

Declaratiedata bestaat uit privacygevoelige informatie. Vektis werkt conform wet- en regelgeving, met name op het gebied van privacy en mededingingsrecht. Op het gebied van het naleven van privacywetgeving laat Vektis zich toetsen door een gespecialiseerd extern juridisch adviesbureau. Daarnaast conformeert Vektis zich aan relevante standaarden op het gebied van informatiebeveiliging. Zie ook de website van Vektis: www.vektis.nl.Declaratiedata bestaat uit privacygevoelige informatie. Vektis werkt conform wet- en regelgeving, met name op het gebied van privacy en mededingingsrecht. Op het gebied van het naleven van privacywetgeving laat Vektis zich toetsen door een gespecialiseerd extern juridisch adviesbureau. Daarnaast conformeert Vektis zich aan relevante standaarden op het gebied van informatiebeveiliging. Zie ook de website van Vektis: www.vektis.nl.