Over

Over de nieratlas


Het project nieratlas heeft als doel om informatie over zorg en daarbij behorende zorgkosten van mensen met nierziekten voor Nederland en ook per regio in kaart te brengen. Voor deze website is gebruik gemaakt van de Vektis database. Deze database bevat gedeclareerde zorgdata van bijna alle inwoners in Nederland. Met de Vektis database kunnen, met behulp van diagnose behandel codes (DBC’s), patiënten met nieraandoeningen, behandeld in de tweede lijn, worden opgespoord. Deze populatie met nieraandoeningen bestaat uit alle patiënten, waarvan middels declaraties bekend is dat zij behandeld zijn voor chronische nierinsufficiëntie, gebruik maken van dialyse of een niertransplantatie hebben ondergaan. De website nieratlas.nl bevat data over aantallen nierpatiënten en daarbij behorende zorgkosten, het gebruik van ziekenhuiszorg, medicatiegebruik, uitkomsten en overige aandoeningen. Ook worden er - ter vergelijking - data van mensen zonder nierziekten gepresenteerd bij het thema zorgkosten. De nieratlas wordt jaarlijks aangepast op basis van nieuwe informatie uit de Vektis database.


Tevens wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht naar verschillen in zorg (kosten) op het gebied van nierziekten gebruik makend van de Vektis database. De wetenschappelijke publicaties zijn te vinden op deze website. Deze lijst zal aangevuld worden met toekomstige wetenschappelijke publicaties.


Het project nieratlas is gefinancierd door Nierstichting Nederland. Na beëindiging van het project zal Nefrovisie de nieratlas in beheer nemen.


Projectgroep


Nefrovisie

    Dr. Marc A.G.J ten Dam, uitvoerend bestuurder Nefrovisie

    Drs. Martijn J.H. Leegte, medisch informatiekundige


Amsterdam UMC (locatie AMC), afdeling klinische informatiekunde

   Dr. Vianda S. Stel, senior epidemioloog, projectleider nieratlas

   Prof. Dr. Kitty J. Jager, principal investigator, directeur ERA-EDTA registratie

   Drs. Manon J.M. van Oosten, arts-onderzoeker, internist-nefroloog


Isala kliniek

   Prof. Dr. Henk J.G. Bilo, internist


Diakonessenhuis Utrecht

   Dr. Susan J.J. Logtenberg, internist-nefroloog

 

Stuurgroep nieratlas

Dr. Marc H. Hemmelder - Nefrovisie

Dr. Vianda S. Stel - Amsterdam UMC, locatie AMC

Prof. dr. Kitty J. Jager - Amsterdam UMC, locatie AMC

Prof. dr. Henk J.G. Bilo - Isala klinieken

Dr. Susan J.J. Logtenberg - Diakonessenhuis Utrecht

Drs. Clim van Daelen - Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)

Prof. dr. Frans J. van Ittersum - Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)

Judith Tjin-a-Ton - Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Mariette Kraayvanger - Nierstichting  Nederland

Katja van Geffen - Nierstichting Nederland