Open data

De nieratlas heeft als doel om informatie over zorg en daarbij behorende zorgkosten van mensen met nierziekten voor Nederland en ook per regio in kaart te brengen. Voor het genereren van deze informatie is gebruik gemaakt van de Vektis database. Deze database bevat gedeclareerde zorgdata van bijna alle inwoners in Nederland. Met de Vektis database kunnen, met behulp van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s), patiënten met nieraandoeningen, behandeld in de tweede lijn, worden opgespoord. De website nieratlas.nl bevat data over aantallen nierpatiënten en daarbij behorende zorgkosten, het gebruik van ziekenhuiszorg, medicatiegebruik, uitkomsten en overige aandoeningen. Ook worden er – ter vergelijking – data van mensen zonder nierziekten gepresenteerd. De nieratlas wordt jaarlijks aangepast op basis van nieuwe informatie uit de Vektis database. Op dit moment is data beschikbaar over de jaren 2012 t/m 2021. Het beheer van de nieratlas is in handen van Nefrovisie, het kwaliteitsbureau voor nierzorg in Nederland.


Bezoekers die zelf met de cijfers willen rekenen, kunnen de open databestanden hiervoor gebruiken. De bestanden bevatten alle gegevens die ook op de nieratlas te vinden zijn, gegroepeerd per patiëntgroep en regio. Een uitleg bij de variabelen in de open data vindt u in dit Excel-bestand en de leeswijzer.

Open data - patiënten met chronische nierschade (csv-bestand):
- Per provincie
- Per GGD-regio

Open data - dialysepatiënten (csv-bestand):
- Per provincie (inclusief dialysemodaliteiten)
- Per GGD-regio

Open data - transplantatiepatiënten (csv-bestand):
- Per provincie
- Per GGD-regio

Indien u een vraag heeft over de website van de nieratlas dan kunt u deze sturen naar info@nefrovisie.nl.


Disclaimer open data
De open data van de nieratlas zijn te gebruiken voor persoonlijke en/of onderzoeksdoeleinden. Het is niet toegestaan de gegevens door te verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Nefrovisie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de gevolgen van het gebruik van de data door derden. Bij elk gebruik van de data dient de bronvermelding te worden opgenomen (bron: nieratlas).