Prevalentie

Het aantal patiënten dat op 31 december van een jaar in leven is.