Perifeer arterieel vaatlijden

Perifeer vaatlijden is een ziekte van de slagaders (slagaderverkalking).